צרו קשר צרו קשר
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
050-6967994
פנו אלינו בדוא”ל:
פנו אלינו בדוא”ל:
eddie@pareto-fs.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תחולתו של תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה הוא בחודש מאי 2012 אך הוא קיבל פופולריות מואצת בשנים האחרונות. השינויים בתיקון לפקודת המס הינם רבים ומגוונים. מאחר וקצרה היריעה מלהכיל. לכן אנו נעסוק בעמוד זה באופן מצומצם ביותר של היתרונות והחסרונות לתיקון 190 מנקודת המבט של מי שמחפש אפיק השקעה אטרקטיבי ביותר לכספו הנזיל.

תמציתו של התיקון לפקודה עבור משקיעים:

 כאמור, התיקון לפקודה בא בעיקרו לתקן עיוותים בהקשר של מיסוי החיסכון הפנסיוני וכן להחזיר את כדאיות החיסכון וההשקעות באמצעות קופות הגמל המסורתיות, לעודד את המשקיעים ובייחוד הגמלאים שביניהם (מעל גיל 60) להשקיע את כספם אשר חסכו לאורך השנים דווקא בקופת הגמל וכן ליהנות בו בעת מהאפשרות לשמור על כספם נזיל ומיתרונות נוספים לרבות, אך לא רק, מתכנון מס לגיטימי על השקעותיהם.

תיקון 190 מאפשר לחוסך שעבר את גיל 60 וגם מקבל קצבת פנסיה* מעל סכום הקצבה המזערי של  4,520 שקלים לחודש נכון לשנת 2019, למשוך כספים שיופקדו לקופת הגמל במס רווח הון של 15% על הרווח הנומינלי בלבד וזאת במקום מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי הנהוג באפיקי השקעה אחרים כדוגמת תיק השקעות/קרנות נאמנות וניירות ערך/פוליסות חיסכון/גמל להשקעה ועוד . זוהי הטבת מס דרמתית בסביבת אינפלציה נמוכה כפי שאנו מכירים בשנים האחרונות.

*(בהגדרה זו לא נכללת הקצבה מביטוח לאומי ולא קצבת שארים)

התנאים המצטברים להפקדת כספים בקופת גמל, במסגרת תיקון 190:

 • גבר או אישה מעל גיל 60.
 • קצבת פנסיה חודשית שלא תפחת מ 4,520 שקלים לחודש בשנת המס 2019 (קצבה מקרן פנסיה/ביטוח מנהלים).

 היתרונות בתיקון 190 לפקודת המס עבור משקיעים:

 • מס מופחת על רווחים - מס של 15% על הרווח הנומינלי .
 • דמי הניהול - נמוכים משמעותית בהשוואה לאפיקים אחרים (ניהול תיק השקעות/קרנות נאמנות/פוליסות חיסכון וכו').
 • מגוון רחב של מסלולי השקעה המתאימים לכל סוג משקיע אשר ניתנים לשינוי בכל עת וללא אירוע מס בעת השינוי. בשונה מאפיקי השקעה אחרים.
 • להשקיע כמו המשקיעים המוסדיים -פיזור השקעות רחב– פיזור ההשקעות בארץ ובחו"ל, השקעה בני"ע סחירים ובלתי  סחירים כגון נדל"ן מניב, פרוייקטים ממשלתיים ותשתיות. תחומים אשר אינם נגישים דרך אפיקי ההשקעות המסורתיים מחמת נזילות ואילוצים נוספים.
 • מינוי מוטבים – בקופת הגמל ניתן  למנות מוטבים במקרה חלילה של פטירה וללא צורך בהצגה של צו ירושה או צוואה.
 • השקעה במסגרת תיקון 190 מאפשר לך לקבוע מוטבים בקופה. במידה והחוסך נפטר חלילה טרם הגיעו לגיל 75, המוטבים/היורשים זכאים לקבל את הכספים שנצברו בקופה בפטור מלא    ממס רווחי הון. יחד עם זאת, חוסך שנפטר לאחר שמלאו לו 75 יורשיו יהיו חייבים במס רווחי הון של 15%.
 • הלוואות – ניתן לקבל הלוואה לכל מטרה בכפוף לתנאים הנהוגים בכל קופה ובתנאים אטרקטיביים ביותר בהשוואה למערכת הבנקאית והחוץ בנקאית.
 • ניתן לקבל אנונה או הוראת קבע הפוכה מכספים המופקדים לתיקון 190, ולהגדיל את ההכנסה החודשית השוטפת.

החסרונות שבהפקדה לתיקון 190 עבור משקיעים:

 • את הכספים אשר הופקדו בקופת הגמל במסגרת תיקון 190 יהיה ניתן למשוך כאמור, רק החל מגיל 60.
 • משיכת  כספים מקופת הגמל מחייבת הוכחה כי הנכם מקבלים מדי חודש קצבת פנסיה העולה על הקצבה המזערית (אותם 4,520 ₪ בחודש נכון לשנת 2019). ניתן להוכיח בפשטות        באמצעות הצגת 3 תלושי קצבה אחרונים מקרן הפנסיה/חברת הביטוח.
 • הפקדות לקופת גמל  במסגרת תיקון 190 "נצבעות" כקצבה מוכרת למשיכה הונית. אך  למעט סכום של 34,848 שקלים (נכון לשנת 2019) ונקראים "קצבה מזכה". על הסכום הזה יכול    החוסך העצמאי לקבל הטבת מס במועד ההפקדה עם הגשת אישור הקופה לפקיד שומה. אך אם לא ביקשתם הטבת מס על הסכום הנ"ל מרשות המיסים וברצונכם לפדות את כל הכספים      בקופת הגמל – תדרשו להציג אישור מפקיד שומה, שלא ניתנה לכם הטבת מס כזו– ממוען לקופת הגמל . אחרת תחויבו בתשלום מס על אותו הסכום לרבות הרווחים שנצברו בגינו.
 • במידה ותבצעו הפקדה לתיקון 190 בכל שנת מס, תצטרכו לרתק סכום כזה (על פי התקנות) בכל שנה מחדש.

 אם כן, אנו רואים בהשקעה בקופות גמל במסגרת תיקון 190 לפקודה כהטבה פיננסית משמעותית מהמעלה הראשונה עבור אוכלוסיית הגמלאים מקבלי הקצבאות והן עבור האוכלוסייה הצפויה לצאת לגמלאות בשנים הקרובות עם צפי לקצבה מעל הסכומים שהוזכרו לעיל. לכן חשוב שנדע את היתרונות והחסרונות ונלמד כיצד באמצעות תכנוני מס לגיטימיים ניתן למקסם את השקעותינו.

תיקון 190 לפקודת המס מייצר לנו אפיק השקעה ייחודי, חלופי, חסכוני ובטוח יותר עבור בעלי כסף נזיל כחלופה להשקעה בפקדונות בבנק, נדל"ן או תיק השקעות, ומאפשר ליהנות מתשואה עודפת וגבוהה ותנאי ניהול ומיסוי טובים במיוחד.

נמצאים לקראת גיל פרישה? מחפשים אפיקי חסכון אטרקטיביים? אנו עומדים לרשותכם >>

 

decorative image