צרו קשר צרו קשר
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
050-6967994
פנו אלינו בדוא”ל:
פנו אלינו בדוא”ל:
eddie@pareto-fs.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

קרנות פנסיה

פנסיה?! זה לא משהו אי שם מעבר לאופק?

קרן פנסיה מיועדת לשכירים ולעצמאיים והיא בנויה באופן כזה כך שהיא מותאמת לכל שלב בחיים.

אז מהי בעצם קרן פנסיה?

קרן פנסיה הינה הכלי הפופולארי ביותר לחיסכון ארוך טווח, שמטרתו העיקרית -צבירת כספים לתקופת הפרישה. בעת הפרישה ממקום העבודה והיציאה לגמלאות, קרן הפנסיה תעניק לחוסך הכנסה חודשית מרגע הפרישה למשך כל חייו.

בקרן פנסיה נכללים גם כיסויים ביטוחיים, המבטחים במקרה של מוות בטרם עת חו"ח או כל מקרה בו לא תוכל לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה  בעבודתך הנוכחית או בכל עבודה אחרת המתאימה לפי השכלתך, הכשרתך או ניסיונך – על פי תקנון הקרן, ובמשך תקופה העולה על 90 ימים ברציפות.

קרנות הפנסיה מציעות מגוון מסלולי ביטוח לבחירת העמית, המסווגים על-פי נתוניו האישיים כגון מצבו המשפחתי וכו', וכן מתחלקות לשני סוגים עיקריים:

קרן פנסיה כללית, וקרן פנסיה מקיפה – שהיא הפופולארית ביותר ואליה מנותבים רוב כספי החוסכים.

ההפקדות לקרן הכללית מיועדות בעיקר לקצבה בלבד. ובמסגרתה מושקעים כל הכספים בשוק ההון, וללא זכאות לאגרות חוב מיועדות מטעם המדינה.

לעומתה, הקרן המקיפה רשאית להשקיע עד 30% מגובה הכספים באג"ח מיועדות של המדינה, ורק את היתרה משקיעה בשוק ההון – לטוב ולרע.

באילו מצבים מוענקת קצבה לעמיתים

קרנות הפנסיה המקיפות כוללות בנוסף על ייעוד הכספים לקצבה גם רכיבים ביטוחייים ומעניקות קצבה לעמיתים במצבים הבאים:

קצבת זקנה – החל ממועד הפרישה ואילך (62 לאישה, 67 לגבר).

קצבת נכות - במקרה חלילה של נכות כתוצאה מתאונה או מחלה ובשיעור העולה על 25% המונעת מהעמית לעבוד.

קצבת שאירים – בעת מקרה פטירה לשארי העמית.

הרגולציה במדינת ישראל, מחייבת כל עובד, שכיר והחל משנת 2017 גם את העצמאי להפקיד הפקדות סדירות לטובת החסכון הפנסיוני ולטובת ביטוח אובדן כושר עבודה. כאשר בהפקדות עבור עובדים שכירים ישתתפו גם המעסיקים.

ההפקדות נועדו לדאוג לעובד בהגיעו לגיל פרישה, או במקרה בו איבד את היכולת לעבוד, באמצעות קצבאות חודשיות קבועות, אשר ישולמו לו עד שלא יוכר עוד כזכאי לקצבת נכות או עד סוף חייו, וגם אחר כך לשאריו.

ההפקדה לקרן פנסיה היא הפקדה לקרן בערבות הדדית, כך שהחוסכים בקרן נהנים האחד מההפקדות של השני ולמעשה ערבים זה לזה וזה לקצבתו (פרישה/נכות/שארים) העתידית של זה.

הטבות מס

מדינת ישראל מתמרצת שכירים ועצמאיים לחסוך לתקופת הפרישה על ידי הטבות מס לחוסכים, בהתאם לתקרות הקבועות בחוק. הטבות המיסוי בקרן פנסיה נעשית בעת ההפקדה לעובד השכיר ובתום שנה  עם הצגת אישור ההפקדה בדוח השנתי לעצמאי, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

בישראל פועלות מספר קרנות פנסיה הנבדלות זו מזו בתנאי הפוליסה, בדמי הניהול ובתשואות שהן מספקות להשקעה.

כאשר בוחרים קרן פנסיה, חשוב לבחון נתונים אלה ולקבל החלטה מושכלת, בליווי של איש מקצוע, המצוי בנתונים המספריים כמו גם בהבדלים בין הקרנות השונות.

לבחינת קרן הפנסיה המתאימה לכם ביותר, לחצו כאן ונשמח ליצור עמכם קשר לתאום פגישה לא מחייבת.

 

decorative image